İstiklal Marşımız
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Başkan'ın Mesajı
Merhaba Vatan...
18 Mart Mesajı
Kurucular Kurulu
Yönetim Kurulu
Şehit Asker Ağıdı
Bir Şehit Şiiri
Çanakkale Şehitlerine
İlgili Mevzuat
Sitemiz
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
 
 
Atatrk'n Genlie Hitabesi   
Ey Trk genlii!

Birinci vazifen, Trk istikllini, Trk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve mdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegne temeli budur. Bu temel, senin, en kymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahil ve haric bedhahlarn olacaktr.

Bir gn, istikll ve cumhuriyeti mdafaa mecburiyetine dersen, vazifeye atlmak iin, iinde bulunacan vaziyetin imkn ve eraitini dnmeyeceksin! Bu imkn ve erait, ok namsait bir mahiyette tezahr edebilir. stikll ve cumhuriyetine kastedecek dmanlar, btn dnyada emsali grlmemi bir galibiyetin mmessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann, btn kaleleri zapt edilmi, btn tersanelerine girilmi, btn ordular datlm ve memleketin her kesi bilfiil igal edilmi olabilir.

Btn bu eraitten daha elm ve daha vahim olmak zere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dallet ve hatt hyanet iinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ahs menfaatlerini, mstevlilerin siyas emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr- zaruret iinde harap ve btap dm olabilir.

Ey Trk istikbalinin evld! te, bu ahval ve erait iinde dahi, vazifen; Trk istikll ve cumhuriyetini kurtarmaktr! Muhta olduun kudret, damarlarndaki asil kanda, mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATRK
20 Ekim 1927
7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com

7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com