İstiklal Marşımız
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Başkan'ın Mesajı
Merhaba Vatan...
18 Mart Mesajı
Kurucular Kurulu
Yönetim Kurulu
Şehit Asker Ağıdı
Bir Şehit Şiiri
Çanakkale Şehitlerine
İlgili Mevzuat
Sitemiz
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
 
 
EHT GAZ LEM UBE MDRLNN KONULARI   
lgili Mevzuatlar Sayfasna Dn

EHT VE YARALILARA YAPILAN LEMLERN ABUKLATIRILMASI, KARA KUVVETLER KOMUTANLII KARARGAHINDAK LEMLERN TEK ELDEN VE SRATLE YERNE GETRLEBL-MES MAKSADIYLA EHT GAZ LEM UBES TEKL EDLMTR.

EHT GAZ LEM UBE MDRL; EHTLK YNERGESNN (MSY.439-1) 7 NC MADDESNDE BELRTLEN GREVLERN FASI SIRASINDA VEFAT EDEN KARA KUVVETLER KOMUTANLII MENSUBU ASKER VE SVL PERSONELN EHTLK LEMLER LE 3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU, 2453 SAYILI YURT DIINDA GREVL PERSONEL KANUNU, 3497 SAYILI KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GVENL HAKKINDAK KANUNDA BELRTLEN GREVLERDEN DOLAYI SAKAT KALAN GAZ PERSONELN ZLK HAKLARININ TAHAKKUK ETTRLMESNDEK LEMLER TAKP ETMEKTE VE ANILAN PERSONELE YAPILAN YARDIMLARIN ZAMANINDA ALMALARINA YARDIMCI OLMAKTADIR.

1. HANG GREVLERDE VEFAT EDEN PERSONELE EHT LEM YAPILIR?

BR PERSONELE EHT LEM YAPILABLMES N; EHTLK YNERGES (MSY.439-1) NN 7 NC MADDESNDE EHTLKLERE DEFNEDLECEKLER DE BELRTLEN GREVLERN FASI SIRASINDA VEFAT ETMES GEREKMEKTEDR.

BU GREVLER UNLARDIR:

HARPTE, GVENLK GREVLERNDE, ETM, ATI, TATBKAT, MANEVRA GB GREVLER SIRASINDA SABT GREV YERLERNDEN AYRILMALARINDAN SONRA VUKUBU-LAN BR OLAYDA, HUDUT EMNYET HZMETLERNDE, KAAKILIIN MEN VE TAKBNDE, ASKER TESS, KILA, BNA VS.NN YANGIN, SEL, DEPREM, HEYELAN, I GB DOAL AFETLERDE, ASKER UAK, HELKOPTER, GEM, DENZALTININ DMES, BATMASI, NFLAK ETMES LE YURT DIINDAK GREVLERNDE, LENLER VEYA YARALANIPTA DAHA SONRA LENLER EHT LEMNE TAB TUTULMAKTADIRLAR.

2. GAZ KMLERE DENR?

A. TRK SLAHLI KUVVETLER MENSUPLARINDAN HARBE FLEN KATILANLARA MUHARP GAZ,

B.TRK SLAHLI KUVVETLER MENSUPLARINDAN; TRKYE CUMHURYET DEVLET SINIRLARINI KORUMAK VE GVENLN SALAMAK GREV LE HARPTE VEYA DEVLETN BEKASINI HEDEF ALAN TERR RGTLERNE KARI YURT VE YURT DII MCADELEDE HER ET DMAN VEYA TERRST SLAHLARININ TESRYLE VEYA HARP BLGESNDEK HAREKAT VE HZMETLER SIRASINDA; BU HAREKAT VE HZMETLE-RN SEBEP VE TESRYLE YARALANARAK TEDAVLER SONUCUNDA SAKATLII RAPOR LE KESNLEENLERE MALL GAZ DENR.

3. EHT VARSLERNE YAPILAN YARDIMLAR LE MALL GAZ PERSONELE YAPILAN YARDIMLAR UNLARDIR:

A. EHT VARSLERNE YAPILAN YARDIMLAR.

(1)K.K.K.LII LK DESTEK YARDIMI (UZMAN ERBA, ERBA/ER) :

EHT OLAN UZMAN ERBA, ERBA VE ERLERN ALESNE CENAZEDE YAPACAKLARI MASRAFLARI KARILAMALARI MAKSADIYLA PARA YARDIMI YAPILMAKTADIR.

(2)GENELKURMAY BAKANLII LK DESTEK YARDIMI (SB./ASTSB.) :

EHT OLAN SUBAY VE ASTSUBAYLARIN ALESNN ACL HTYALARINI KARILAMAK MAKSADIYLA EHT ALESNE PARA YARDIMI GNDERLMEKTEDR.

(3) NAKD TAZMNAT (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERBA-ER) VERLMES :

2330 SAYILI NAKD TAZMNAT VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUN GERE AAIDA BELRTLEN YASALAR KAPSAMINDA EHT OLAN VEYA VEFAT EDEN PERSONELN KANUN VARSLERNE NAKD TAZMNAT DENMEKTEDR. BU YASALAR DAN;

(A) 3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU,

(B) 2453 SAYILI YURT DIINDA GREVL PERSONELE NAKD TAZMNAT VERLMES VE AYLIK BALANMASI HAKKINDA KANUNU,

(C) 3497 SAYILI KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GVENLK HAKKINDA KANUNU KAPSAMINDA EHT OLAN VEYA VEFAT EDEN PERSONELE MSB.LIINCA NAKD TAZMNAT DENMEKTE,

(D)2629 SAYILI UU, PARAT, DENZALTI, DALGI VE KURBAA ADAM HZMETLER TAZMNAT KANUNU KAPSAMINA GRENLERN KANUN VARSLERNE NAKD TAZMNATLARI SE BRLK KOMUTANLIKLARINCA DENMEKTEDR.

(4) T.C.EMEKLI SANDIGI GENEL MDRLGNCE MAA BALANMASI, EMEKL KRAMYES VERLMES, TTN VE ALKOL RNLERNN SATI BEDELLERNDEN PAY VERLMES VE RENM YARDIMI YAPILMASI:

(A) MAA BALANMASI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

5434 SAYILI EMEKL SANDII KANUNUNA GRE HZMET SRES 30 YILDAN AZ OLAN EHT PERSONELN E, OCUKLARI, BABA VE ANNESNE 30 YIL ZERNDEN, HZMET SRES 30 YILDAN FAZLA HZMET OLANLARA DA FL VE TBAR HZMET SRELER TOPLAMI ZERNDEN T.C.EMEKL SANDII GENEL MDRLNCE MAA BALANMAKTA-DIR.

(B) EMEKL KRAMYES VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB.) :

EHT OLANLARIN VARSLERNE 30 YIL HZMET YAPMI GB EMEKL KRAMYES DENMEKTEDR.

(C) TTN VE ALKOL RNLERNN SATI BEDELLERNDEN PAY VERLMES (SB./ASTSB./ UZM.ERB./ERB.ER) :

EHT OLAN PERSONELN DUL VE YETMLERNE T.C.EMEKLI SANDIGI GENEL MDRLGNCE TTN VE ALKOL SATI RNLERNN BEDELLERNDEN PAY VERLEREK YILDA BR KEZ PARA YARDIMI YAPILMAKTADIR.

() RENM YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

EHT PERSONELN RENM GRMEKTE OLAN OCUKLARINA T.C.EMEKL SANDII GENEL MDRLNCE RENM YARDIMI YAPILMAKTADIR.

(5) ORDU YARDIMLAMA KURUMU YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

OYAK GN.MD.LNCE 205 SAYILI KANUN GERENCE, SUBAY, ASTSUBAY VE YE OLMALARI HALNDE UZMAN ERBALARIN LMLER HALNDE LM YARDIMI YAPILIR.

(6)TOPLU KONUT KREDS VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

5434 SAYILI T.C.EM.SAND KANUNUN 64. MADDES; 2330 VE 2453 SAYILI YURTDIINDA GREVL PERSONELE NAKD TAZMNAT VERLMES VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUN LE, 2629 SAYILI UU, PARAT, DENZALTI, DALGI VE KURBAA ADAM HZMETLER TAZMNAT KANUNU KAPSAMINDAK GREVLER NEDENYLE EHT OLANLARIN NCELK SIRALAMASINA GRE:

- MAAA BALANAN DUL ENE,

- MAAA BALANAN BAKMAKLA YKML OLDUU BABA VEYA ANNESNE, BU KRED VERLR.

(7)KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA VE KRA YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.) :

3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNUNUN 21. MADDE (B) FIKRASI GERE YURTNDE VEYA YURTDIINDA KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMAKTA KEN LENLERN AYLIA MSTEHAK DUL VE YETMLER BR YIL SREYLE LOJMAN KRASI VE YAKIT PARASI OTURAN TARAFINDAN KARILANMASI KAYDIYLA YARARLANMASINA DEVAM ETTRLR. BU SRE SONUNDA KAMETGAH OLARAK KULLANACAKLARI YURTNDEK TAINMAZIN KRA BEDELDE ON YIL SRE LE DEVLETE KARILANIR.

(8)HALK BANKASI DESTEK KREDS (EHT DUL YETM) YARDIMI ;

TERRLE MCADELEDE EHT OLAN PERSONELN KANUN VARSLERNE YER AMA-LARI N T.C.HALK BANKASI UBELERNCE EHT DUL VE YETM KREDS VERLR.

(9) EHT YAKINLARINA TEMN :

3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU KAPSAMINDAK OLAYLARDA TERR EYLEMLER NEDEN VEYA ETKSYLE EHT OLAN KAMU GREVLLER LE ERBA VE ERLERN YAKINLARINDAN BRNE KAMU VE ZEL SEKTRDE VERLMES HUSUSU 4131 SAYILI KANUN LE DZENLENM OLUP UYGULAMA LER BAKANLIINCA YRTLMEKTEDR.

B. EHT VARSLERNE YAPILAN MADD YARDIMLAR DIINDA TANINAN DER HAKLARI UNLARDIR:

(1) AHADET BELGES :

EHT OLAN PERSONELE BRLK KOMUTANLIINCA AHADET BELGES DZENLEYEREK ALESNE GNDERLMEKTEDR.

(2) BAYRAK VERLMES :

EHDN TABUTUNA SARILI BAYRAK BR KUTUYA KONARAK ERKEK OCUUNA YOKSA BABASINA VERLR.

(3) MADALYA VE BERAT VERLMES :

EHT OLAN PERSONELN VARSLERNE BAKANLAR KURULU KARARI LE DEVLET VN MADALYASI VE BERATI VERLMEKTEDR.

(4) EHDN KENDSNDEN SONRAK KARDENN ASKERLKTEN MUAF TULULMASI (YD. SB./ ERB.ER) :

EHT PERSONELN KENDSNDEN SONRA ASKERLK SIRASI GELEN LK ERKEK KARDE STEKL OLMADIKA 1111 SAYILI YASA GERENCE SLAH ALTINA ALINMAZ.

(5) EHT KARDELERNN KAMETGAHLARINA YAKIN BR YERDE ASKERLK HZMETN YAPMASI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

EHT PERSONELN KARDELER, ETM MERKEZLERNDEK ETMLERN MTEAKP KAMET YERLERNE VEYA ASKERLK UBELERNE YAKIN BRLK, KURUM VE KARARGAHLARA TERTP EDLR.

(6) HASTAHANELERDEN YARARLANMA :

MAA BALANAN E, OCUK, ANNE VE BABALARA SALIK KARNELER T.C.EMEKL SANDII TARAFINDAN VERLEREK HASTAHANELERDEN FAYDALANMALARI SALANIR.

(7) ASKER HASTAHANELERE GR N KMLK KARTI VERLMES :

TSK. KMLK KARTI YNERGES (MSY.52-7(A)) GERE, EHT SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBALARIN DUL ELER, YALNIZ ASKER HASTAHANELERE GR N GEERLDR KMLK KARTLARI BALI BULUNDUKLARI ASKERLK UBES BAKANLIKLARIN-CA VERLR.

(8) ORDUEVLERNDEN YARARLANMA (SB./ASTSB.) :

EHT SUBAY, ASTSUBAY ANNE VE BABALARINA, GARNZON K.LIKLARINCA TANINMI K ADDEDLEREK ORDUEVLERNDEN GNBRLK STFADELERNE MKAN TANINMITIR.

(9) ZEL ETM MERKEZLERNDEN YARARLANMA (YAZ/KI) :

EHT SUBAY, ASTSUBAY E VE OCUKLARINA ZEL ETM MERKEZLERNDEN DAHA OK FAYDALANMALARI N (+10) PUAN VERLMEKTEDR.

(10) ULAIM ARALARINDAN CRETSZ STFADE (SB./ASTSB./UZM./ERB.ER) :

TERRLE MCADELEDE EHT OLANLARIN DUL KALAN ELER VE RET OLMAYAN OCUKLARINA, MAA BALANAN ANNE VE BABALARINA, YURTNDE DEVLET DEMRYOL-LARINDA, DENZYOLLARI EHR HATLARINDA VE BELEDYE TOPLU TAIT ARALARINDA CRETSZ SEYAHAT ETME MKANI TANINMITIR.

(11) 2684 SAYILI KANUNA GRE LKRETM VE ORTARETMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU RENC OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIM :

MLL ETM BAKANLIINCA TESPT EDLECEK KONTENJAN KADAR EHT OCUKLARI SINAVSIZ OLARAK PARASIZ YATILI RENCLE ALINARAK PARASIZ ETM YAPMA MKANI SALANMITIR.

(12) OKULLARA NCELKLE ALINMA :

GR KOULLARINI TAIYAN EHT OCUKLARI LE Z KARDELER ASKER OKULLARA GRTE BELRLENEN ORANDA PUAN ALMALARI HALNDE GR NOTLARINA DEK ORANLARDA NOT LAVES YAPILARAK ASKER OKULLARA GRMELER SALANMITIR.

(13) EHT SB./ASTSB. AHS TABANCALARININ VARSLERNE DEVR :

EHT PERSONELN ANNE, BABA, E VE OCUKLARINA EHT VARS OLDUUNU BELGE-LEMELER ARTIYLA L EM.MD.LKLERNCE SLAH BULUNDURMA RUHSATI VERMEKTEDR.

(14) YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRLNE BALI YURTLARDAN NCELKLE YARARLANMA :

EHT OCUKLARI DURUMLARINI BELGELEMELER HALNDE YURTLARDAN NCELKL OLARAK FAYDALANMALARI SALANMAKTADIR.

(15) CRETSZ SEYAHAT HAKKI (SB./ASTSB/UZM.ERB./ERB-ER)

3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU LE 2330 SAYILI NAKD TAZMNAT VE AYLIK BALANMASI HAKKINDA KANUNKAPSAMINA GRENLERDEN GREV ESNASINDA LENLERN MAA ALAN DUL E, RET OLMAYAN OCUKLARI LE ANNE VE BABALARI YURT NDE DEVLET DEMR YOLLARINDA, DEMRYOLLARI EHR HATLARINDA VE BELEDYE TOPLU

TAIM ARALARI LE BELEDYE TARAFINDAN KURULANRKETLER VE ZEL FRMALAR ARACILIIYLA YAPTIRILAN TOPLU TAIM NDE KULLANILAN ARALARDA CRETSZ SEYAHAT EDEBLR.

(16) TELSM ONUR HAT UYGULAMASI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB-ER)

TELSM A..GENEL MDRL TARAFINDAN EHT PERSONELN 1 NC DERECE YAKINLARINA HZMET AMACIYLA ONUR HAT UYGULAMASI VERLMEKTEDR.

(17) YKSEK RETM KATKI PAYI ALINMAMASI (SB./ASTSB./UZM.ERB./UZM.-ER)

EHT OLAN PERSONELN GERDE KALAN OCUKLARINDAN YKSEK RENM KURUM- LARINDA RENM GRENLERDEN YKSEK RENM KATKI PAYI ALINMAMAKTADIR.

(18) MEHMETK VAKFI (ERBA/ER) YARDIMI:

EHT OLAN VEYA HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN VEFAT EDEN ERBA VE ERLERN VARSLERNE HER YIL BELRLENEN ORANDA LM YARDIMI YAPILMAKTA, OCUKLARINA SE RENM YARDIMI VERLMEKTEDR.

4.EHT VARSLERNE SALANAN MADD HAKLAR

S.N YARDIM ETLER   MKTARI
1 NAKD TAZMNAT   13.119.500.000TL.
2 KUVVET K.LII YARDIMI  (UZ.ERB.,ERB.,ER.) 180.000.000.TL.
3 BRLK K.LIINCA YAPILAN LM YARDIMI (SB.-ASTSB.) 262.390.000.TL.
4 TTN BEYYE KRAMYES   552.400.000.TL.
5 EMEKL KRAMYES (SB.,ASTSB.,UZM.ERB.) 14.669.700.000.TL.
6 EMEKL MAAITAHSL DURUMUNA GRE (ERB.ER)  
  HZMET ESASINA GRE (SB.ASTSB.UZM).  
7 OYAK LM YARDIMI (SB.ASTSB.) 7.584.010.000.TL.
8 OYAK EMEKLLK KRAMYES (SB.ASTSB.)(*) HZMETE BALI
9 TOPLU KONUT KREDS (**)   8.500.000.000.TL.
10 HALK BANKASI EHT DUL VE YETM KREDS (***)   1.000.000.000.TL.
11 MEHMETK VAKFI YARDIMI (ERBA.ER) 1.150.000.000.TL.
12 KRA BEDELNN DEVLETE DENMES (SB.ASTSB.UZM.) 10 YIL SREYLE
13 T.C. EMEKL SANDII RETM.YARDIMI.: -LKOKUL 108.000.000.TL.
    -ORTAOKUL 162.000.000.TL.
    -LSE 216.000.000.TL.
    -YKSEKOKUL 324.000.000.TL.

5. EHT VARSLERNN HAKLARININ TAHAKKUKU N GEREKL OLAN BELGELER:

A. BRLK K.LIINCA DZENLENECEK BELGELER (6AR SURET):

(1) GREV EMR

(2) OLAY TUTANAI

(3) L MUAYENE VE OTOPS RAPORU

OLAY, ADL KOVUTURMA KONUSU SE, YUKARDAK BELGELERE LAVE OLARAK;

(1) AYRINTILI KAZA RAPORU

(2) DAR TAHKKAT RAPORU

(3) MAHKEME KARARI

BRLK K.LIKLARINCA; EHT OLAN PERSONELN KAYITLI OLDUKLARI NFUS DARESNE LM KAYDININ YAPILMASI LEM; OTOPSY YAPAN SAVCILIK VE OLAY MAHALNDEK NFUS DARES LE KOORDNE EDLEREK SONULANDIRILINCAYA KADAR TAKP EDLECEK VE YUKARIDA BELRTLEN DER BELGELER OLAYIN OLMASINI MTEAKP 15 GN NDE K.K.PER. L.D.BK.LIINA GNDERLECEKTR.

B. VARSLERCE DZENLENECEK BELGELER (6AR SURET) :

(1) VUKUATLI NFUS KAYIT RNE

(EHDN KENDS, ANNE, BABA, E, OCUK VE KARDELER GSTERLECEK)

(2) VERASET LAMI

(3) DLEKELER (NAKD TAZMNAT, MAA VE MEHMETK VAKFI N 18 YAINDAN BYK HER VARS AYRI AYRI YAZACAK VE DLEKELERDE KAMET ADRES VE TELEFON NUMARASI LE BANKA HESAP NUMARASI BELRTLECEKTR.)

(4) KMLK ARATIRMA BELGES (MA BALANACAKLAR N)

(5) EHT, DUL VE YETM BIRAKTIYSA BABA N MUHTALIK BELGES (ATIMADA EHT OLANLAR HAR)

(6) VARSLERN CER ADET FOTORAFLARI (MAA BALANACAKLAR N)

(7) EHDN RENM BELGESNN TASDKL SURET

(7)EHDN 1 ADET VESKALIK FOTORAFI.

EHDN VARSLERNE DZENLENECEK BELGELERN TAMAMLATTTIRILMASI AMACIYLA EHT ALELERNE, KAMET ETTKLER YERDEK GARNZON KOMUTANLIKLARINCA YARDIMCI OLUNACAK, HAZIRLANACAK BELGELER DORDUNA K.K.PER.L.D.BK.LIINA GNDERLECEKTR.

6. ASKERLK HZMETN YAPARKEN YARALANAN VE SAKAT KALAN MALL GAZLERE YAPILAN YARDIMLAR:

2330 SAYILI NAKD TAZMNAT VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUN GERE; 3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU, 2453 SAYILI YURT DIINDA GREVL PERSONEL NAK-D TAZMNAT VERLMES VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUNU, 3497 SAYILI KARA SI-NIRLARININ KORUNMASI VE GVENL KANUNU LE 2629 SAYILI UU, PARAT, DENZALTI, DALGI VE KURBAA ADAM HZMETLER TAZMNAT KANUNU KAPSAMINA GRENLERDEN YARALANAN PERSONELE GN/ KAYBI ORANINA GRE NAKD TAZM-NAT DENMEKTEDR

7. TERRLE MCADELEDE SAKAT KALAN PERSONELE YAPILAN MADD YARDIMLAR UNLARDIR:

A. NAKD TAZMNAT (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERBA-ER) YARDIMI :

2330 SAYILI NAKD TAZMNAT VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUN GERE AAI-DA BELRTLEN YASALAR KAPSAMINDA SAKAT KALAN PERSONELE SAKATLIK DERECELERNE GRE DEK ORANLARDA NAKD TAZMNAT DENMEKTEDR.

BU YASALAR DAN;

(1) 3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU KAPSAMINDA,

(2) 2453 SAYILI YURT DIINDA GREVL PERSONELE NAKD TAZMNAT VERLMES VE AYLIK BALANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA,

(3) 3497 SAYILI KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GVENLK HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA EHT OLAN VEYA VEFAT EDEN PERSONELE MSB.LIINCA NAKD TAZMNAT DENMEKTE,

(4) 2629 SAYILI UU, PARAT, DENZALTI, DALGI VE KURBAA ADAM HZMETLER TAZMNAT KANUNU KAPSAMINA GRENLERN KANUN VARSLERNE NAKD TAZMNATLARI SE BRLK KOMUTANLIKLARINCA DENMEKTEDR.

B. MALL SUBAY VE ASTSUBAYLARIN TSKDE GREVE DEVAM ETMELER VE KAMU KONUTLARINDAN STFADELER :

TSKLERNDE GREV YAPAMAZ RAPORU ALAN VE ORGAN KAYBI BULUNAN SUBAY VE

ASTSUBAYLARDAN KUVVET KOMUTANLIINCA UYGUN GRLENLERDEN GATA PROFESRLER SALIK KURULUNA SEVK EDLEN VE BELRTLEN GREVLER YAPAR KARARI ALAN VE GENELKURMAY BAKANLIINCA ONAYLANAN SUBAY VE ASTSUBAYLAR, TEKRAR TSKNDE UYGUN KADRO GREV YERLERNDE MEVCUT STATLER LE STHDAM EDLR. STHDAM EDLEN PERSONELN BU DURUMLARINI BELGELEMELER HALNDE GREV TAHSSLLERLE BRLKTE TSKNDE GREV YAPTII SRECE KONUT TAHSS YAPILIR.

C. T.C.EM.SAND.GN.MD.LNCE MAA BALANMASI, EMEKL KRAMYES VERLMES, TTN VE ALKOL RNLERNN SATI BEDELLERNDEN PAY VERLMES VE RENM YARDIMI YAPILMASI :

(1) MAA BALANMASI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

2330 SAYILI NAKD TAZMNAT VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUNUN 4 NC MD.S KAPSAMINA GRENLERE MAA BALANMAKTADIR. MAA LGLNN TAHSL DURUMU-NA VE SAKATLIK DERECELERNE GRE DEMEKTEDR.

(2) EMEKL KRAMYES VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB.) :

YAAMAK N GEREKL HAREKETLER YAPMAKTAN ACZ VE HAYATINI BR BAKASININ YARDIM VE DESTE LE SRDREBLECEK EKLDE MALL OLANLARA 30 YIL HZMET YAPMI GB T.C.EMEKL SANDII GENEL MDRLNCE EMEKL KRAMYES DENMEKTEDR.

(3) TTN VE ALKOL RLERNN SATI BEDELLERNDEN PAY VERLMES (SB./ASTSB./ UZM.ERB./ERB.ER) :

HARP VE VAZFE MALLLERNE TTN VE ALKOL RNLERNN SATI BEDELLERNDEN PAY VERLEREK YILDA BRKEZ PARA YARDIMI YAPILMAKTADIR.

(4) RENM YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

MALL PERSONELN RENM GRMEKTE OLAN OCUKLARINA T.C.EMEKL SANDII GENEL MDRLNCE RENM YARDIMI YAPILMAKTADIR.

. OYAK YARDIMI (SB./ASTSB.) :

SUBAY, ASTSUBAY VE YE OLMALARI HALNDE UZMAN ERBALARA SAKATLIK ORANINA GRE O YIL BELRLENEN MKTAR ZERNDEN YARDIM YAPILIR. MALLEN EMEKLYE AYRILAN YELER MALL OLDUKLARI TARHTEN TBAREN 2 YIL ERSNDE, GREVE DEVAM EDENLER SE MRACAATLARINI MTEAKP HEMEN OYAK KONUT KREDSN KULLANABLRLER.

D. TOPLU KONUT KREDS VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNUN 21 NC MADDES GERE TERR EYLEMLERNE MUHATAP OLARAK YARALANARAK SAKAT KALAN TSK. MENSUPLARI TOPLU KONUT KREDSNDEN FAYDALANDIRILMAKTADIR

E. HALK BANKASI DESTEK KREDS (YD.SB./ERB.ER) :

TERRLE MCADELEDE SAKAT KALAN PERSONELN KEND YERLERN AMALARI MAKSADIYLA, T.C. HALK BANKASI UBELERNCE MALL GAZLERE 3 YIL VADEL % 40 FAZL DESTEK KREDS KULLANDIRILMAKTADIR.

F. MALL VE SAKATLARCA GMRKSZ ARA THAL EDLMES :

MALL VE SAKATLAR TARAFINDAN THAL EDLECEK KARA NAKL VASITALARINA MUAF-YET GETRLM OLUP BYLECE MALL PERSONELDE ARA SAHB OLABLMEKTEDR.

G. SAKAT PERSONELN STHDAMI. :

3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU KAPSAMINDAK OLAYLARDA TERR EYLEMLER NEDEN VEYA ETKSYLE ALIAMAYACAK DERECEDE MALL KALAN KAMU GREVLLER LE ERBA VE ERLERN YAKINLARINDAN BR LE ALIABLR DURUMDA OLANLARIN KENDLERNE KAMU VEYA ZEL SEKTRDE VERLMES HUSUSU 4131 SAYILI KANUN LE DZENLENM OLUP UYGULAMA LER BAKANLIINCA YRTLMEKTEDR.

H. VERG NDRM :

SAKATLIK DERECE % 40 VE DAHA FAZLA OLAN PERSONEL, YASA GERENCE VERG NDRMNDEN YARARLANMAKTADIR.

8. SAKAT KALAN PERSONELE TANINAN DER HAKLAR SIRASI LE UNLARDIR:

A. MADALYA VE BERAT VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

MALL AYLII ALMAKTA OLAN PERSONELE DEVLET VN MADALYASI VE BERATI VERLMEKTEDR.

B. HASTAHANELERDEN YARARLANMA (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

MAA BALANAN E, OCUK, ANNE VE BABALARA SALIK KARNELER T.C.EM.SAN.GN. MD.L TARAFINDAN VERLMETE VE HASTAHENELERDEN FAYDALANMALARI SALAN-MAKTADIR.

C. GAZ TANITIM KARTI VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

TERRLE MCADELEDE MALL KALARAK AYLIK BALANAN TSK.PERSONELNE GAZ TANITIM KARTI VERLMEKTEDR.

D. OKULLARA NCELKLE ALINMA (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) :

GR KOULLARINI TAIYAN VAZFE MALLLERN OCUKLARI VE Z KARDELERNN ASKER OKULLARCA BELRLENEN ORANDA PUAN ALMALARI HALNDE, GR NOTLARINA DEK ORANDA NOT LAVES YAPILARAK ASKER OKULLARA ALINMADA NCELK TANIN-MAKTADIR.

E. MALLN KENDSNDEN SONRAK KARDENN ASKERLKTEN MUAF TUTULMASI (YD.SB./ERB.ER) :

MALL OLAN PERSONELN ASKERLK HZMET SIRASI GELEN LK ERKEK KARDE, 1111 SAYILI YASA GERENCE STEKL OLMADIKA SLAH ALTINA ALINMAMAKTADIR.

F. KMLK KARTI VERLMES (SB./ASTSB./UZM.ERB.) :

EMEKLLK STATSN MUHAFAZA EDEN SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN ERBALAR LE ALERE FERTLERNE TSK.EMEKL KMLK KARTI VERLR.

YEDEK SUBAYLAR, ERBA VE ERLER LE ALE FERTLERNE YALNIZ ASKER HASTAHANELERDE GR N GEERLDR BAREL KMLK KARTLARI ASKERLK UBES BAKANLIKLARINCA VERLMEKTEDR.

G. ORDUEV GN BRLK GR KARTI VERLMES (YD.SB.) :

VAZFE MALUL OLAN YEDEK SUBAYLARIN TALEPLER HALNDE ORDUEV GN BRLK GR KARTI VERLMEKTEDR.

H. YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRLNE BALI YURTLARDAN NCELKLE YARARLANMA :

TERRLE MCADELEDE YARALANMI PERSONELN OCUKLARI YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRLNE AT YURTLARDAN NCELKL OLARAK FAYDALANDIRILMAKTADIR.

I. CRETSZ SEYAHAT HAKKI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

3713 SAYILI TERRLE MCADELE KANUNU LE 2330 SAYILI NAKD TAZMNAT VE AYLIK BALANMASI HAKKINDAK KANUNA GRE KENDLERNE AYLIK BALANAN;

(1) SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN ERBALARIN E VE RET OLMAYAN OCUKLARI,

(2) ERBA VE ERLERN ELER, YURT NDE DEVLET DEMRYOLLARINDA, DEMRYOLLARI EHR HATLARINDA BELEDYE TOPLU TAIM ARALARI LE BELEDYE TARAFINDAN KURULAN RKETLER VEYA ZEL FRMALAR ARACILIIYLA YAPTIRILAN TOPLU TAIM NDE KULLANILAN ARALARLA CRETSZ SEYAHAT EDERLER.

. TELSM ONUR HAT UYGULAMASI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

TELSM A.GENEL MDRLNCE EMEKL SANDII TANITIM KARTI ALMA HAKKINA SAHP TM GAZ VE VAZFE MALLLERN KENDLER LE TSKNDE GREVE DEVAM EDEN GVENLK YARALILARINA HZMET AMACIYLA ONUR HAT UYGULAMASI VERLMEKTEDR.

J. MEHMETK VAKFI YARDIMI:

MEHMETK VAKFINCA SAKAT KALAN PERSONELE, SAKATLIK DERECELERNE GRE BR DEFAYA MAHSUS TOPLU PARA YARDIMI YAPILMAKTADIR. 2000 YILI N 1 NC DERECE SAKAT PERSONELE 1 MLYAR 150 MLYON, 3 NC DERECE SAKAT PERSONELE 920 MLYON, 6 NCI DERECE SAKAT PERSONELE 575 MLYON TL. YARDIM YAPILMAKTADIR. AYRICA 1., 2., 3., VE 4. NC DERECE SAKAT PERSONELE MAA BALANMAKTADIR. 1 NC DERECE SAKATA 127 MLYON TL., 4 NC DERECE SAKATA SE 46 MLYON TL. MAA BALANMAKTADIR.

9. YARALANAN/SAKAT KALAN PERSONELE HAKLARININ TAHAKKUKU N GEREKL OLAN BELGELER :

A. BRLK K.LIINCA DZENLENECEK BELGELER (6AR SURET):

(*) (1) GREV EMR

(*) (2) OLAY TUTANAI (FORMATINA UYGUN DZENLENECEK)

(*) (3) NFUS CZDANI RNE

OLAY, ADL KOVUTURMA KONUSU SE, YUKARIDAK BELGELERE LAVE

OLARAK :

(*) (1) AYRINTILI KAZA RAPORU

(*) (2) DAR TAHKKAT RAPORU

(*) (3 MAHKEME KARARI

YUKARIDA BELRTLEN BELGELERDEN BRERSURET MALUL PERSONELN AHS DOSYASI LE ASKERLK UBES BAKANLIKLARINA GNDERLMELDR.

B. HAKSAHB TARAFINDAN GNDERLECEK BELGELER (6AR SURET):

(*) (1) DLEKE (NAKD TAZMNAT, MAA VE MEHMETK VAKFI N AYRI AYRI YAZILACAKTIR. KAMET ADRES VE TELEFON NUMARASI LE BANKA HESAP NUMARASI YAZILI OLACAK VE BANKA HESAP CZDANI FOTOKOPS EKL OLACAKTIR.)

(2) RENM BELGES

(3) ASKERLK TERHS BELGES

(4) VUKUATLI NFUS KAYIT RNE

(5) 3 ADET FOTORAF

C. ASKER HASTAHANELERNCE DZENLENECEK BELGELER (6AR SURET):

(*) (1) YARALANMA SAKATLIK BIRAKMADI SE, KAT TABP RAPORU. (GN VE GC KAYBII, UZUV ZAAFI VE SABT ESER OLUP OLMADII BELRTLECEK.)

(2) YARALANMA SAKATLIK BIRAKTI SE, ASKERLE ELVERL DELDR KARARI VERLM KESN SALIK RAPORU.

(3) YAAMAK N GEREKL HAREKETLER YAPMAKTAN ACZ VE HAYATINI BAKASININ YARDIM VE DESTE LE SRDREBLECEK EKLDE MALUL OLANLARIN RAPORLARINDA, BU KAYDIN KONULMASI GEREKMEKTEDR.

NOT:1. (*) YARIL PERSONEL N YALNIZ BU BELGELER DZENLENECEKTR.

2 YARALI PERSONELN NAKD TAZMNAT DIINDA BAKA BR HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com

7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com